Wyszukiwarka

Dystanse betonowe i Pvc

           "Dystanse" w budownictwie stosowane są jako "dodatek" do zbrojenia konstrukcji żelbetowej a ich celem, jest zachowanie odpowiedniej otuliny betonowej wokół zbrojenia jaką chcemy uzyskać w danym elemencie konstrukcyjnym. I tak naprzykład w przypadku stropu żelbetowego wylewanego na budowie, mamy szczegółowe informacje zawarte w projekcie konstrukcyjnym. Informacje takie dotyczą klasy betonu, gatunku stali, ilości i rozstawie prętów zbrojeniowych w siatce górnej i dolnej zbrojenia, jak również podana jest odpowiednia otulina betonowa, najczęściej w mm. W przypadku stropu otulina betonowa jest odległością od krawędzi dolnej siatki zbrojenia do deskowania lub krawędzi górnej siatki zbrojenia do całkowitej wysokości stropu. Konsekwencją nie zachowania odpowiedniej otuliny, najczęściej są widoczne spękania na suficie lub posadzce, a co za tym idzie to nieprawidłowa praca danego elementu w całej konstrukcji. Chcąc tego uniknąć stosujemy odpowiednie "dystanse" które przez wzgląd na materiał możemy podzielić na z tworzyw sztucznych i betonowe lub ze względu na przeznaczenie na poziome (stropy) i pionowe (ściany oraz słupy żelbetowe).

Betonowe dystanse najczęściej mają zastosowanie tam gdzie występują duże obciążenia tj.... drogi,mosty,płyty i ławy fundamentowe oraz stropy piwnic w budownictwie kubaturowym. Natomiast tworzyw sztucznych używamy do lżejszych konstrukcji tj. budownictwo jednorodzinne, stropy w kondygnacjach mieszkalnych w budownictwie kubaturowym.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com